x

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagentje

Productnaam

Besteltekst

> Verder winkelen of bestellen

Privacy Policy

Indien u gebruik maakt van de webshop van Ariane Inden geldt onderstaand privacy beleid. In dit privacy statement worden de verschillende manieren waarop Ariane Inden gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor deze gegevens gebruikt kunnen worden beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Nature Friendly Cosmetics V.O.F, handelend onder handelsnaam Ariane Inden Cosmetics (hierna te noemen ‘Ariane Inden’).

Algemeen
Dit is de website van Ariane Inden. Ariane Inden is een geregistreerde merknaam en handelsnaam in gebruik van Nature Friendly Cosmetics V.O.F.

Het bedrijfsadres is Utrechtsestraat 127, 1017 VM Amsterdam.

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam is 33235100 en het BTW nummer is NL 80 28 01 146.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Ariane Inden de registratie van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt Ariane Inden en waarvoor?
Ariane Inden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt uitsluitend gebruiken voor een goede bedrijfsvoering en klantenbeheer, zoals het verwerken van bestellingen of het toesturen van commerciële aanbiedingen. Wij zullen al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

Gegevens over het gebruik van de Ariane Inden website alsmede uw feedback en vragen, helpen ons om de onze website verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Het uitvoeren van bestellingen
Als u een bestelling plaatst bij Ariane Inden, verwerkt Ariane Inden uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, order- en betaalgegevens. Indien u een account aanmaakt, registreert Ariane Inden daarnaast uw wachtwoord. Ariane Inden gebruikt deze gegevens voor het afhandelen van bestellingen en het beheren van uw account.

Wij gebruiken deze gegevens tevens om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen met betrekking tot het merk Ariane Inden en de producten. U wordt niet automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief en andere pushberichten. U geeft hiervoor nadrukkelijk toestemming middels het aanvinken voor akkoord. U kunt zich te allen tijden eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief, via deze link, of afmelden door een mail te sturen naar marketing@arianeinden.com.

Bezoeken van een Beauty Store & Salons
Als u een afspraak maakt bij Ariane Inden hebben wij u uw naam en contactgegevens nodig om uw afspraak te bevestigen en u in het geval van omstandigheden/ afmeldingen te kunnen contacteren.

Gegevens betreffende uw leeftijd, conditie etc. worden gebruikt om u, in het vitaal belang, een zo optimaal mogelijk productadvies te geven en/of bij gevallen van allergie zo snel mogelijk op de juiste wijze te helpen. Op deze manier kunnen we u later beter en sneller van dienst zijn.

Verjaardagen
Indien u uw geboortedatum via de website of in onze Beauty Store & Salons opgeeft, zal Ariane Inden deze gegevens mogelijk gebruiken om u op uw verjaardag een passende attentie te sturen. Tevens wordt deze informatie mede gebruikt om uw interesse te bepalen voor de inhoud van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven
Daarnaast zal Ariane Inden, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, uw gegevens gebruiken om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van Ariane Inden producten. De inhoud van deze nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op uw interesses op grond van uw eerdere bestelgedrag, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum en informatie die we kennen doordat we u daarnaar gevraagd hebben.

Wilt u geen nieuwsbrief van Ariane Inden meer ontvangen? Dan kun u uzelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief, via deze link, of afmelden door een mail te sturen naar marketing@arianeinden.com.

Derdenverstrekking
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ariane Inden zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestellingen.

Ariane Inden verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, behalve indien zij daartoe wettelijk is verplicht of in het geval van een fusie of overname door een andere partij, in welk geval uw gegevens kunnen worden verstrekt aan de andere partij met wie zij fuseert of door wie ze zal worden overgenomen. Verder kan Ariane Inden bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derde-partijen, zoals IT leveranciers die de webshop hosten of nieuwsbrieven voor Ariane Inden versturen. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met Ariane Inden verplicht uw gegevens alleen in opdracht van Ariane Inden en voor de doeleinden genoemd in deze privacy policy te gebruiken en om uw gegevens adequaat te beveiligen.

Sollicitatie
Als u aangeeft interesse te hebben in werken bij Ariane Inden of een sollicitatie stuurt zal Ariane Inden de persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken in een werving- en selectieprocedure. Ariane Inden probeert altijd zo snel mogelijk te reageren op uw sollicitatie. Als wij naar aanleiding van uw sollicitatie geen geschikte functie beschikbaar hebben, dan bewaren wij uw gegevens nog 8 weken. Als u hiervoor toestemming geeft, dan bewaren we u gegevens maximaal een jaar, zodat we u kunnen benaderen mocht er later alsnog een passende vacature vrijkomen.

Overige
Gegevens van medewerkers, bedrijven en andere relaties worden verwerkt in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zullen enkel gebruikt worden ten uitvoer van de daarbij behorende activiteiten.

Verzoek tot afmelding, verwijdering van uw gegevens
U kunt bij Ariane Inden een verzoek tot verbetering, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen, door een E-mail te sturen naar marketing@arianeinden.com. Ariane Inden zal zich vervolgens inspannen om aan uw verzoek te voldoen rekening houdend met wettelijke voorschriften.  Zie voor meer informatie de rechten van betrokkenen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links
Op de site van Ariane Inden treft u een aantal links aan naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Ariane Inden accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van de privacy of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert Ariane Inden zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op de webpagina’s van Ariane Inden staan. Hierdoor draagt Ariane Inden geen verantwoordelijkheid voor deze sites en voor het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen. Dit kunnen ook bedrijven of instellingen zijn die de Ariane Inden producten verkopen

Beveiliging
Ariane Inden bewaart uw gegevens op externe, goed beveiligde servers bij een professionele hosting partij. Alleen Ariane Inden medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Leveranciers van Ariane Inden die voor de uitvoering van dienstverlening toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht goede beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers aan geheimhouding te binden.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen.

Daarnaast adviseert de autoriteit Persoonsgegevens de regering en het parlement over nieuwe wet- en regelgeving over persoonsgegevens. Ook geeft zij informatie over privacy aan burgers

Klik hier voor meer informatie (link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

Cookies
Ariane Inden maakt gebruik van cookies om het bezoek en winkelen bij arianeinden.com voor u nog makkelijker te maken. Als u ervoor kiest om cookies via uw browser uit te schakelen, kunt u niet meer alle functies van de webshop gebruiken. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt voor analysedoeleinden. Als u de site verder gebruikt of deze banner sluit, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies en het verwerken van gegevens die wij hebben verkregen met behulp van cookies.

Copyright
De inhoud van deze webshop is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nature Friendly Cosmetics V.O.F.

Ariane Inden Cosmetics © 2021